Contact

Steinsvik Production AS

Frakkagjerdveien 205
N-5563 Førresfjorden

+47 52 77 96 00
post@sproduction.no

Arne Høyvik

CEO
+47 93 48 72 30
arne@sproduction.no

Ingvar Steinsvik

CFO
+47 90 86 19 39
ingvar@sproduction.no

Knut Haugen

Senior CNC / Project Manager
+47 92 06 78 34
knut@sproduction.no

Rune Rag

Production Manager
+47 41 24 41 40
rune@sproduction.no

Vacancies

Vi søker CNC operatører

Med erfaring fra:

  • Mazak Integrex / 5- akse maskiner
  • Doosan med Fanuc kontroller
  • Fusion 360

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Fagbrev som CNC Operatør / maskinarbeider
  • Annen erfaring vil også bli vurdert

Konkurransedyktige betingelser. Hva kan du tilføre «laget vårt»?

For mer informasjon ta kontakt med produksjonsleder Rune Rag

We are looking for CNC operators

Experience:

  • Mazak Integrex / 5- axis machines
  • Doosan with Fanuc controller
  • Fusion 360

Qualifications:

  • Vocational certificate as CNC Operator / machinist
  • Other experience will also be considered

Competitive conditions. What can you add to our team?

For more information, contact production manager Rune Rag.